Ring oss: 08 - 447 43 50

SMPTE

SMPTE är en förkortning för Society of Motion Picture and Television Engineers som är en organisation som utvecklar och beskriver standarder inom film- och TV-sändningar.

 

SMPTE standardiseringsdokument är upphovsrättsskyddade och kan köpas från SMPTE hemsida, eller andra distributörer av tekniska standarder.
www.smpte.org

 

Betydande standarder som utfärdats av SMPTE är:
- Film-och tv-sändningsformat och media, bland annat digital.
- Gränssnitt för överföring av TV-signaler och relaterade data (t.ex. SMPTE tidskod och Serial Digital Interface) (SDI)
- SMPTE Color bars
- Test och andra diagnostiska verktyg

 

SMPTE Serial Digital Interface
I vår bransch och inom våra lösningar är SMPTE SDI ett viktigt verktyg som vi måste hållas oss till. Här beskrivs hur vi kan uppfylla respektive standard.

 

SMPTE 259M (-C) SD-SDI 270 Mb/s 480i, 575i
SMPTE 292M HD-SDI 1,5 Gb/s 720p, 1080i
SMPTE 372M DualLink HD-SDI 3,0 Gb/s 1080p
SMPTE 424M 3G-SDI 3,0 Gb/s 1080p
SMPTE 2081* 6G UHD-SDI 6,0 Gb/s 4K (3840x2160)
SMPTE 2082* 12G UHD-SDI 12,0 Gb/s 4K (4096x2160)
SMPTE 2083** 24G UHD-SDI 24,0 Gb/s 8K (7680x4320)


* SMPTE fastslog ny standard februari, 2015.
* *SMPTE har ännu inte fastslagit definitionen för respektive standarder, dessa kan förändras eller utökas.


Läs mer om SDI här >