Ring oss: 08 - 447 43 50

Konverter

En konverter är en signalomvandlare som utför enklast möjliga omvandling/konvertering av ett signalformat till ett annat. Den gör sällan ändringar i signalens upplösning, färgrymd eller bildfrekvens, vilket gör att den inte tillför någon fördröjning vid omvandlingen då den inte behöver en signalbuffer för omräkningen.

 

Konverter hittar du här >>