Ring oss: 08 - 447 43 50

Latency

Latency är i teknisk bemärkelse den uppmätta skillnaden mellan när en signal uppstår och när den når sin slutdestination, på svenska fördröjning. Detta begrepp förekommer i många olika dator, ljud och bildsystem. Ofta anges det av tillverkare av varje produkt.
Alla system har fördröjning, många projektorer och monitorer har även de latency mellen ingång och bildyta. Där anges den i millisekunder(ms) medan i många andra bildsystems, tex scalers, anges den i frames (vilket ju faktiskt är ganska relativt då antalet bilder per sekund  skiftar med bildfrekvensen)