Ring oss: 08 - 447 43 50

Scaler

En scaler är en signalomvandlare som ändrar ett bildformat och/eller en upplösning till en annat bildformat och/eller upplösning. Det kan vara nedkonvertering, till exempel en datorsignal till composite video, eller uppkonvertering, till exempel 720P till 1080P.
Scalers ”bygger om hela bilden” och kan därför även ändra bildfrekvens och färgrymd.

 Det går ofta att justera fönsterstorlekar och skapa Bild-i-bild lösningar med en eller flera scaler. Ett annat användningsområde att använda scalern som ”buffer” för att hålla en konstant upplösning inom ett system för att underlätta bildväxling tex med en matrixväxel.
Till skillnad från en signalkonverter behöver en scaler en signalbuffer, vilket ger en fördröjning av signalen. Fördröjningen, ofta kallad Latency, är mätt i frames (bilder). I de flesta fall är den försumbar men i kombination med ljud som går en annan signalväg (utan fördröjning) kan det bli ett problem.

 

Scaler
Ovan en beskrivning hur tvONE C2-2855 Universal Scaler hanterar formaten.

 

Scaler hittar du här >>