Våra allmänna köp- och leveransvillkor

1. KÖP

Vid beställning träffas avtal om köp först när Cabletronic AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. I orderbekräftelsen är alla produktkostnader upplistade.
Vid eventuella felaktigheter i till exempel angivande av pris, leveranstid, misstag etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Prisändringar, feltryck (på hemsidan och orderbekräftelsen) och mellanförsäljning förbehållen.  Avbildningar och produktfoto kan avvika från originalet.

 

2. PRIS

Alla priser är angivna i SEK. Till priserna tillkommer 25% moms och fraktkostnader.
Företagskunder som gör beställningar som underskrider ett nettovärde av 500 SEK tillkommer en småorderavgift på 189 SEK (netto).
Priserna på Cabletronics webbsida uppdateras dagligen (vardagar).  Försäljningspriser på importerade produkter som utgör beställningsvara är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser (växelkurs mellan inköpsvaluta och försäljningsvaluta). Cabletronic AB innehar rätten att vid mottagandet av beställning justera priset vid fakturering med för dagen rådande valutakurs. Cabletronic AB reserverar sig för felskrivningar eller andra avvikelser när det gäller priser och leverantörers prishöjningar. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

 

3. LEVERANSER – LEVERANSTID

Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket hos ombudet?

Ditt paket ligger kvar hos ombudet i 7 dagar, efter det skickas det tillbaka till oss som en ombudsretur.

Ombudsreturer debiteras med en expeditionsavgift på 250 SEK. Denna avgift innefattar kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering. Expeditionsavgiften dras av från din återbetalning. Om orderns värde är lägre än expeditionsavgiften debiteras du inte mer än vad du har betalat för ordern. Du kan alltid följa leveransen på mina sidor via paketspårning. Delleverans av en lagd order kan förekomma gäller företagskunder.

Beställningar som görs vardagar innan klockan 13:00 avseende lagerprodukter skickas som regel samma dag.  

Normal leveranstid är 1–14 arbetsdagar efter det att vi har mottagit Er beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Information om leveranstid kan fås via Cabletronic AB.

Om leveransförsening uppgår av skäl som vi inte kan påverka (som till exempel dröjsmål från våra leverantörer), underrättar vi dig om detta genom e-post eller telefon. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

 

4. TRANSPORTSKADA

Leveranskontroll: Kontrollera alltid leveransen.

Vid direkt synlig skada ber vi dig att anmäla detta direkt till speditören vid mottagandet av leveransen, ta kort på skadan, kontakta därefter vår kundtjänst och bifoga korten. Packa alltid upp och inspektera leveransen direkt i samband med mottagandet. Vid transportskador skall alltid emballaget sparas för eventuell reklamation till speditören eller utbyte av vara. En produkt där det är fastställt att skadan kan hänföras till transporten ersätts kostnadsfritt av en ny vara.

Cabletronic AB ansvarar för transporten till dig, det vill säga om produkten kommer bort eller skadas under transporten, förutsatt att ni som kund anmäler skada direkt till speditören samt kontaktar kundtjänst.  

 

5. BETALNING

Cabletronic AB redovisar priser exklusive moms gäller företagskunder, privatpersoner visas priser inklusive moms. Avgift för frakt tillkommer. Betalning efter sedvanlig kreditkontroll sker mot faktura 30 dagar netto för företagskunder, privatkunder 30 dagar faktura, kreditkort och direktbetalning genom KLARNA
Frågor angående din betalning vid köp via KLARNA, vänligen kontakta Klarnas kundtjänst.

 

6. TEKNISK SUPPORT

Vid teknisk support är det möjligt att få stöd per telefon vardagar vid normala öppettider eller genom mejl. Cabletronic AB har rätten att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare.

 

7. REKLAMATIONSRÄTT, ÅNGERRÄTT, GARANTI, BYTE

Beställningsvara ges ingen returrätt. Gäller artiklar markerade med beställningsvara.

Undantag från ångerrätten!

Vid köp av varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en personlig prägel gäller inte ångerrätten. Det gäller beställningsvaror, med vilket menas varor som vi inte har i vårt lager och därför måste beställas. I samband med att du beställer en vara på vår webbplats som inte omfattas av ångerrätten får du klar och tydlig information beställningsvara bredvid priset markerat med gult och rött.

Om du handlar i egenskap av näringsidkare så gäller inte ångerrätten eller annan konsumentskyddande lagstiftning. Med näringsidkare avses en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.
 

Som privatkund har du normalt 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag du tagit emot varan. Konsumenten har rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att och hur varan fungerar inom rimliga gränser. Varan och originalkartong får inte användas ovårdat eller skadas. I de fall konsument hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har vi rätt att ta ut ett värdeminskningsavdrag. Prisavdrag sker i förhållande till värdeminskning.

Om du ångrar ditt köp skall du som kund upprätta ett reklamationsärende som görs på Mina sidor. Därefter skickas ett returnummer till kunden för vidare instruktioner. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returer utan returnummer godtas inte.

Ångrad produkt ska alltid returneras i väsentligen oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt, denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under transporten.

Om du inte har möjlighet att skapa ett reklamationsärende via ditt konto, vänligen kontakta kundservice direkt via e-post. I ditt meddelande anger du skäl till returen, vilken produkt det avser samt ditt ordernummer.

Vid byte eller om du ångrar ditt köp är det du som konsument som står för returfrakten. Returnerar du en felaktig utskickad vara är det Cabletronic AB som betalar returfrakten. Om varan är skadad ska du anmäla detta omgående till Cabletronic AB, skälig tid för upptäckt är inom 5 arbetsdagar.
 
Cabletronic AB säljer alla produkter med 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.
Efter att garantitiden har gått ut är det du som konsument som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början för att reklamationsrätten ska täcka felet.
Din orderbekräftelse eller faktura gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten
 
Företagskunder ges en garantirätt på minst 1 år, leverantörsgarantin kan avvika.
Generellt tas en inlagringsavgift på 20% ut av varuvärdet vilket medför att företagskunden erhåller 80% av varuvärdet och det är företagskunden som står för returfrakten.
 
Vid leverans av felaktig vara står Cabletronic AB för returfrakten om företagskunden lämnar meddelandet om felet inom skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet.

Föreligger fel som Cabletronic AB ansvarar för, åtar sig Cabletronic AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Cabletronic AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. Cabletronic AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.

 

8. ÄGARFÖRBEHÅLL

Produkterna förblir Cabletronics egendom tills de till fullo har betalats. Köpevillkoren anses accepterade vid beställning. Tvister angående tolkningar eller tillämpning av dessa köpevillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras enligt svensk lag.

 

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter till allt material (inklusive bilder, filmer, text, data, grafik, logotyp, struktur och layout) som förekommer på webbplatserna tillhör Cabletronic AB och/eller dess rättighetshavare. Som användare har du således inte rätt att kopiera, ladda ner, redigera eller sprida innehållet på webbplatsen, eller någon rätt att använda innehållet på något annat sätt än i syfte att betrakta webbplatsen och använda webbshoppen. Cabletronic AB förbehåller sig rätten att ändra samtlig information som texter, teknisk information, dokument, bilder och produkterbjudanden utan föregående avisering på webbplatsen. Cabletronic AB förbehåller sig rätten att använda produktbilder som inte helt överensstämmer korrekt med den fysiska produkten.

 

10. INTEGRITET

Cabletronic AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Cabletronic AB skyddar dina personuppgifter och förbinder oss att inte lämna ut dessa uppgifter till 3:e part. Cabletronic AB strävar efter att all information som vi behandlar ska vara korrekta.  

Cabletronic AB använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta betyder att er personliga data, såsom kontakt- och orderinformation kan komma att överföras till Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ert köp. Er personliga data behandlas i linje med Klarnas egen integritetspolicy.


11. AVBOKNING - RESTORDER - ÖVRIGT

Vi förbehåller oss rätten att avboka beställning vid uppenbara tryckfel, felaktiga priser samt vid Force Majeure. 

 

Restorder företagskund: Om kunden uppnått fri frakt debiteras inte den första leveransen men varje efterföljande leverans debiteras enligt valt leveransalternativ.

Restorder ÅF-företagskund: Om kunden valt restorder tillkommer frakt vid varje leverans.

 

Vi polisanmäler alla falska beställningar och beställningar gjorda med stulna kortnummer. I varje sådant fall gör vi allt vi kan för att hjälpa polisen i utredningsarbetet.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd att beställa från oss.